Tags:

Máy samsung galaxy note10

  • Số lượng đặt mua trước máy Samsung Galaxy Note10 và Note10 + đạt mức cao kỷ lục

    Số lượng đặt mua trước máy Samsung Galaxy Note10 và Note10 + đạt mức cao kỷ lục

    SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 23 tháng 8 năm 2019, những người đặt trước thành công máy Samsung Galaxy Note10 hoặc Note10 + đã được chạm tay vào các thiết bị được chờ mong nhất. Samsung nhận được phản ứng nồng nhiệt cho các đơn đặt hàng trước của Galaxy Note10 và Note10 + với số lượng đặt hàng trước đạt mức cao kỷ lục mới.