Tags:

Luân hồi

  • Bom tấn ‘Cuộc chiến luân hồi’

    Bom tấn ‘Cuộc chiến luân hồi’

    Edge of Tomorrow (Cuộc chiến luân hồi) được xem là một trong những bom tấn đáng mong chờ nhất trong mùa hè năm nay.

  • Tháp Phật

    Tháp Phật

    “Vạn Pháp do Tâm tạo, vạn vật thành trụ hoại không hoặc có hình hoặc không hình đều hội đủ cả Tướng Tính Thể Dụng. Mọi sự do từ một tế mà sinh ra, kẻ sơ cơ bám lấy những cái thấy biết trước mắt, chấp vào phân biệt, rồi từ tam độc (tham, sân, si) tạo nghiệp để phải chịu cảnh khổ luân hồi;