Tags:

Lợi dụng xe công

  • Không cấp phép đăng kiểm đối với xe 'biển xanh' đã được thanh lý

    Không cấp phép đăng kiểm đối với xe 'biển xanh' đã được thanh lý

    Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Ninh, từ đầu năm 2011 đến hết năm 2016, có 104 xe biển xanh thuộc các sở, ban ngành và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh Quảng Ninh đã thanh lý cho tư nhân nhưng người sử dụng vẫn giữ nguyên biển số để lưu thông; nhiều trường hợp lợi dụng xe công đã vi phạm pháp luật.