Tags:

Lịch sử hiện đại nga

  • MMM - Vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử hiện đại Nga

    MMM - Vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử hiện đại Nga

    Đầu những năm 1990, Sergei Mavrodi đã thực hiện mô hình MMM siêu lừa đảo, thu hút được hàng triệu người dân Nga tham gia, gây thiệt hại lên tới 1,5 tỷ USD tại thời điểm đó. Sau thời gian ngồi tù, đầu năm 2011 Mavrodi đã chào hàng phiên bản MMM-2011.