Tags:

Lương văn tri

  • Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri

    Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri

    Sáng 17/8, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri (17/8/1910 - 17/8/2020), người chiến sỹ cộng sản kiên trung của Đảng và cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Lạng Sơn.

  • Đồng chí Lương Văn Tri - Người chiến sỹ cộng sản kiên trung

    Đồng chí Lương Văn Tri - Người chiến sỹ cộng sản kiên trung

    Ngày 16/8, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội thảo khoa học trực tuyến "Đồng chí Lương Văn Tri - Người chiến sỹ cộng sản kiên trung, người con ưu tú của quê hương Lạng Sơn" tại 3 điểm cầu: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Tỉnh ủy Lạng Sơn; huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn (quê hương đồng chí Lương Văn Tri).