Tags:

Làng nghề cá khô vàm láng

  • Về làng nghề cá khô Vàm Láng, Tiền Giang

    Về làng nghề cá khô Vàm Láng, Tiền Giang

    Làng nghề cá khô Vàm Láng ở thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông (tỉnh Tiền Giang) với 26 cơ sở làm nghề, góp phần giải quyết việc làm thường xuyên cho hơn 750 lao động (đặc biệt là lao động nữ) cùng 1.500 lao động không thường xuyên. Nhờ đó, thu nhập của người lao động dao động từ 36-45 triệu đồng/người/năm.