Tags:

Khoa công nghệ hóa môi trường

  • Huế sản xuất nước rửa tay phát miễn phí cho người dân

    Huế sản xuất nước rửa tay phát miễn phí cho người dân

    Trước tình trạng khan hiếm nước rửa tay để phòng chống dịch nCoV, thầy - trò Khoa Công nghệ Hóa-Môi trường, Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế đã sản xuất nước rửa tay khô theo công thức của Tổ chức Y tế thế giới và phát miễn phí cho người dân.