Tags:

Khử nước biển thành nước sinh hoạt

  • Vận hành trở lại 2 nhà máy khử nước biển thành nước sinh hoạt

    Vận hành trở lại 2 nhà máy khử nước biển thành nước sinh hoạt

    Ngày 19/3, Lãnh đạo công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam (Doosan Vina) cho biết, sau khi được tổng bảo trì, sửa chữa, 2 nhà máy khử nước biển thành nước sinh hoạt trên đảo bé (đảo An Bình) đã hoạt động ổn định trở lại đảm bảo cung cấp đủ nước sinh hoạt cho hơn 100 hộ gia đình.