Tags:

Kông pla

  • Nỗ lực bảo tồn tinh hoa văn hóa cồng chiêng

    Nỗ lực bảo tồn tinh hoa văn hóa cồng chiêng

    Trước nguy cơ “chảy máu cồng chiêng” trong các làng đồng bào dân tộc thiểu số, xã vùng sâu Kông Pla, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai đang nỗ lực bảo tồn nét tinh hoa văn hóa cồng chiêng trong buôn làng.