Tags:

Hội nghị bch oana

  • OANA thảo luận quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong thông tin

    OANA thảo luận quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong thông tin

    Ngày 16/6, tại thủ đô Manama (Bahrain), đại diện lãnh đạo của 13 hãng thông tấn là thành viên Ban Chấp hành Tổ chức các hãng thông tấn khu vực châu Á-Thái Bình Dương (OANA) đã tiến hành Hội nghị BCH OANA lần thứ 37 để thảo luận các biện pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển của tổ chức...