Tags:

Globalg

  • Anova Farm - trang trại nuôi heo đầu tiên đạt chuẩn GlobalGAP

    Anova Farm - trang trại nuôi heo đầu tiên đạt chuẩn GlobalGAP

    Ngày 10/10/2017 tại hội thảo “Mô hình quản lý chất lượng trang trại theo chuẩn GlobalG.A.P” Tổ chức chứng nhận quốc tế Control Union đã trao giấy chứng nhận GlobalG.A.P cho Công ty CP Anova Farm (thuộc Tập đoàn Anova). Tại VN Anova Farm là trang trại nuôi heo thịt đầu tiên và duy nhất đạt chuẩn GlobalG.A.P.