Tags:

Empagliflozin

  • Hy vọng mới cho bệnh nhân bệnh thận mạn

    Hy vọng mới cho bệnh nhân bệnh thận mạn

    Thử nghiệm lâm sàng pha III EMPA-KIDNEY cho thấy lợi ích đáng kể cho tim mạch và thận ở bệnh nhân trưởng thành bị bệnh thận mạn. Khi điều trị bằng thuốc empagliflozin, nguy cơ tiến triển bệnh thận hoặc nguy cơ tử vong tim mạch giảm rõ rệt đến 28% so với nhóm chứng.

  • Đột phá khoa học trong điều trị bệnh suy tim

    Đột phá khoa học trong điều trị bệnh suy tim

    Empagliflozin làm giảm đáng kể 25% nguy cơ tương đối về các tiêu chí lâm sàng chính như thời gian dẫn đến tử vong do tim mạch hoặc nhập viện vì suy tim.