Tags:

Doanh nghiệp tài chính

  • Bảo mật thông tin của doanh nghiệp tài chính, ngân hàng vẫn mang tính đối phó

    Bảo mật thông tin của doanh nghiệp tài chính, ngân hàng vẫn mang tính đối phó

    Theo khảo sát của Cục an toàn thông tin, các doanh nghiệp tài chính, ngân hàng vẫn chưa chú trọng đầu tư về bảo mật an toàn thông tin (BMATTT) và phần lớn mang tính chất đối phó. Khi có sự cố xảy ra, các đơn vị này mới phối hợp với Cục an toàn thông tin để giải quyết.

  • Malaysia đứng đầu ở châu Á – Thái Bình Dương trong việc thu lời từ chuyển đổi số

    Malaysia đứng đầu ở châu Á – Thái Bình Dương trong việc thu lời từ chuyển đổi số

    KUALA LUMPUR, MALAYSIA – Media OutReach -Ngày 18 tháng 7 năm 2019 – Một nghiên cứu của Workday, công ty đứng đầu về công nghệ doanh nghiệp tài chính và nguồn nhân lực, phát hiện ra rằng, các công ty Malaysia đang dẫn đầu ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương trong việc định lượng lợi nhuận thu được từ các sáng kiến chuyển đổi kỹ thuật số, với 58% nhà quản lý điều hành cấp C thấy được lợi nhuận cụ thể từ việc này.