Tags:

Dawaco

  • Thủy điện Đăk Mi 4 và A Vương xả nước, sông Cầu Đỏ đã bớt nhiễm mặn

    Thủy điện Đăk Mi 4 và A Vương xả nước, sông Cầu Đỏ đã bớt nhiễm mặn

    Sau hơn một ngày Thủy điện Đăk Mi 4 và A Vương xả nước xuống hạ du, độ mặn trên sông Cầu Đỏ, thành phố Đà Nẵng đã giảm đáng kể, Công ty Cổ phần cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) đã có thể pha trộn một ít lượng nước thô tại khu vực Cầu Đỏ, tăng tổng công suất cung cấp nước sạch cho người dân thành phố Đà Nẵng.

  • Đà Nẵng: Đề nghị các thủy điện ở thượng nguồn xả nước giải mặn

    Đà Nẵng: Đề nghị các thủy điện ở thượng nguồn xả nước giải mặn

    Ngày 17/4, Công ty Cổ phần cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) đã có văn bản gửi Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đà Nẵng, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố báo cáo tình hình nhiễm mặn, đề nghị lãnh đạo thành phố có biện pháp để các thủy điện ở thượng nguồn xả nước giải mặn.