Tags:

Danh nhân nguyễn công trứ

  •  Dấu ấn nông thôn mới trên quê hương danh nhân Nguyễn Công Trứ

    Dấu ấn nông thôn mới trên quê hương danh nhân Nguyễn Công Trứ

    Vốn là địa phương không có nhiều lợi thế khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới nhưng bằng sự đoàn kết, nỗ lực không ngừng nghỉ của chính quyền và nhân dân, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) - quê hương danh nhân Nguyễn Công Trứ, cũng là quê hương Đại thi hào Nguyễn Du đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới theo tiêu chí hiện tại.