Tags:

Dự toán

 • Tiếp tục thực hiện các quy định về tạo nguồn cải cách tiền lương

  Tiếp tục thực hiện các quy định về tạo nguồn cải cách tiền lương

  Theo Quyết định số 1950/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương tiếp tục thực hiện các quy định hiện hành về tạo nguồn cải cách tiền lương trong năm 2021.

 • Long An phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

  Long An phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

  Ngày 3/12, Tỉnh ủy Long An tổ chức Hội nghị lần thứ 2 (khóa XI) để thông qua dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2020; dự thảo Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2021; kế hoạch đầu tư công; dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 và một số vấn đề khác Ban cán sự đảng UBND tỉnh trình.

 • Hải Dương xác định nhiệm vụ trọng tâm để phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 

  Hải Dương xác định nhiệm vụ trọng tâm để phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 

  Ngày 3/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã triệu tập Hội nghị lần thứ 2, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để cho ý kiến về kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, kế hoạch năm 2021; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 và kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2021; tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2020, phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2021; mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025); kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 – 2025; thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 • Hải Dương phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách đạt mức cao nhất

  Hải Dương phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách đạt mức cao nhất

  Ngày 2/12, Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương đã làm việc với Cục Thuế tỉnh về đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2020; một số nhiệm vụ, giải pháp năm 2021.

 • Bảo đảm thu, chi cân đối ngân sách phục vụ phát triển kinh tế, xã hội

  Bảo đảm thu, chi cân đối ngân sách phục vụ phát triển kinh tế, xã hội

  Chiều 2/12, Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương đã làm việc với Sở Tài chính về thực hiện dự toán ngân sách năm 2020, phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2021; kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm 2021-2023 và 5 năm 2021-2025; điều chỉnh, bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng một số loại phí trên địa bàn tỉnh.

 • Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

  Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

  Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 128/2020/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

 • Thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

  Thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

  Ngày 12/11/2020, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2021.

 • Kiểm soát chặt nguồn vay để quản lý hiệu quả nợ công

  Kiểm soát chặt nguồn vay để quản lý hiệu quả nợ công

  Chiều 12/11, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2021. Thời gian qua, NSNN vay khá lớn, nghĩa vụ trả nợ chính trực tiếp của Chính phủ đã chạm trần 25% tổng thu NSNN năm 2020 và dự kiến sẽ đạt cao hơn 27% tổng thu NSNN của năm 2021.

 • Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021

  Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021

  Chiều 12/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, với 446/448 đại biểu có mặt tán thành, chiếm 92,53% tổng số đại biểu Quốc hội.

 • Phải hủy dự toán chi hàng nghìn tỷ đồng cho lĩnh vực môi trường

  Phải hủy dự toán chi hàng nghìn tỷ đồng cho lĩnh vực môi trường

  Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội Mai Sỹ Diến (Thanh Hóa)về lý do vì sao hàng năm chi không hết vốn ngân sách cho sự nghiệp môi trường giai đoạn 2016 – 2020? Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết: Giai đoạn 2016 - 2020, phải hủy dự toán 30,8%, tương đương 2.416 tỷ đồng.

 • Thu ngân sách nhà nước 10 tháng bằng 75,2% dự toán

  Thu ngân sách nhà nước 10 tháng bằng 75,2% dự toán

  Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục tổ chức điều hành các giải pháp thu nhằm hoàn thành cao nhất nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2020; tăng cường quản lý thu trên địa bàn, chống thất thu, giảm tỷ lệ nợ đọng thuế; tập trung rà soát, nắm chắc tình hình nợ thuế của các chi cục trực thuộc; phân loại các nhóm nợ có khả năng thu, nợ không có khả năng thu.

 • Ngành thuế còn phải thu 274.576 tỷ đồng trong 2 tháng cuối năm

  Ngành thuế còn phải thu 274.576 tỷ đồng trong 2 tháng cuối năm

  Theo thông tin Tổng cục Thuế ngày 4/11, trong 2 tháng cuối năm, ngành Thuế còn phải thu 274.576 tỷ đồng, bằng 21,9% dự toán. Đây là nhiệm vụ rất khó khăn trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thiên tai, bão lụt đang gây thiệt hại lớn về người và của ở các tỉnh miền Trung. 

 • Đại biểu Quốc hội: Phân bón, hóa chất độc hại như mê hồn trận trong nông nghiệp

  Đại biểu Quốc hội: Phân bón, hóa chất độc hại như mê hồn trận trong nông nghiệp

  Ngày 3/11, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2021. Nhiều vấn đề nóng được dư luận quan tâm đã được các đại biểu Quốc hội phát biểu, trong đó có việc quản lý phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trong thời gian qua.

 • Ngày 3/11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về kinh tế - xã hội

  Ngày 3/11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về kinh tế - xã hội

  Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 3/11, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại hội trường về: Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2021; kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016 - 2020: phát triển kinh tế - xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn.

 • Điều chỉnh dự toán kinh phí của Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan

  Điều chỉnh dự toán kinh phí của Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan

  Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1036/NQ-UBTVQH14 về việc điều chuyển dự toán kinh phí đảm bảo hoạt động năm 2020 của Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan.

 • Dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2021 tăng 1,5% so với ước thực hiện năm 2020

  Dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2021 tăng 1,5% so với ước thực hiện năm 2020

  Tại “Báo cáo công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 Chính phủ trình Quốc hội” vừa được Bộ Tài chính biên soạn, phát hành và lấy ý kiến đóng góp đã dự toán thu ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2021 tăng 1,5% so với ước thực hiện năm 2020.

 • Thu ngân sách nhà nước 9 tháng đạt 64,5% dự toán

  Thu ngân sách nhà nước 9 tháng đạt 64,5% dự toán

  Theo Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng đạt 975,3 nghìn tỷ đồng, bằng 64,5% dự toán, giảm 11,5% so với cùng kỳ năm 2019 (ngân sách trung ương ước đạt 60,4% dự toán; ngân sách địa phương ước đạt 69,8% dự toán).

 • Mỹ tiếp tục điều chỉnh tăng trưởng GDP trong quý II

  Mỹ tiếp tục điều chỉnh tăng trưởng GDP trong quý II

  Theo báo cáo phân tích kinh tế của Bộ Thương mại Mỹ ngày 30/9, tăng trưởng kinh tế nước này trong quý II đã giảm 31,4% so với cùng kỳ năm ngoái trong bối cảnh số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 liên tục tăng, con số này cao hơn 0,3 điểm % so với dự toán trước đó vào cuối tháng 8. Đây là lần thứ 3 và cũng là lần cuối Bộ Thượng mại Mỹ điều chỉnh dự toán.

 • Tăng cường thanh tra, kịp thời xử lý hành vi vi phạm về dược và trang thiết bị y tế

  Tăng cường thanh tra, kịp thời xử lý hành vi vi phạm về dược và trang thiết bị y tế

  Tiếp tục Phiên họp toàn thể lần thứ 18, chiều 28/9, Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội cho ý kiến về tình hình thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, giai đoạn 2016 - 2020 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; dự kiến đề xuất các kế hoạch, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2021, giai đoạn 2021 - 2025 thuộc lĩnh vực y tế - dân số.

 • Thực hiện mục tiêu kép, tạo nhiều việc làm cho người lao động

  Thực hiện mục tiêu kép, tạo nhiều việc làm cho người lao động

  Ngày 18/9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội tổ chức phiên họp, nghe báo cáo về tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, kế hoạch, dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2021-2023 thuộc lĩnh vực lao động, xã hội, người có công.