Tags:

Dự án luật trồng trọt

 • Quốc hội thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

  Quốc hội thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

  Tiếp tục chương trình làm việc tại Kỳ họp thứ 6, ngày 9/11, đại biểu Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và thảo luận ở hội trường về hai dự án Luật Trồng trọt và Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có quy định liên quan đến quy hoạch.

 • Quản lý chặt việc sử dụng phân bón và giống cây trồng

  Quản lý chặt việc sử dụng phân bón và giống cây trồng

  Cho ý kiến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Trồng trọt, sáng 9/11, nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị làm rõ hơn phạm vi điều chỉnh của Luật; bổ sung quy định về quản lý chất lượng giống theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đổi mới phương thức quản lý theo hướng đơn giản hóa thủ tục nhưng bảo đảm chặt chẽ, có phân biệt quy định quản lý đối với các giống cây trồng chính với các loại cây trồng khác.

 • Nông dân 'mạnh ai ấy làm', tình trạng 'được mùa, mất giá' thường xuyên xảy ra

  Nông dân 'mạnh ai ấy làm', tình trạng 'được mùa, mất giá' thường xuyên xảy ra

  Sáng 9/11, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Trồng trọt. Nhiều đại biểu cho rằng, Luật Trồng trọt cần phải khắc phục được tình trạng giống cây trồng và phân bón kém chất lượng tràn lan trên thị trường như hiện nay.

 • Hướng đến nền sản xuất hàng hóa có hợp đồng

  Hướng đến nền sản xuất hàng hóa có hợp đồng

  Tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, dự án Luật Trồng trọt dự kiến sẽ được thảo luận tại Quốc hội vào ngày 9/11.

 • Rà soát, không để phát sinh giấy phép con trong dự án Luật Trồng trọt

  Rà soát, không để phát sinh giấy phép con trong dự án Luật Trồng trọt

  Tiếp tục Phiên họp thứ 26, sáng 9/8, với sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Trồng trọt.

 • Phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát biển Việt Nam

  Phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát biển Việt Nam

  Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, ngày 8/6, các đại biểu Quốc hội làm việc ở hội trường, biểu quyết thông qua dự thảo Luật Quốc phòng (sửa đổi), dự thảo Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018; thảo luận về dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam, dự án Luật Trồng trọt.

 • Đảm bảo cân đối cung cầu, khắc phục tình trạng 'được mùa mất giá'

  Đảm bảo cân đối cung cầu, khắc phục tình trạng 'được mùa mất giá'

  Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XIV, chiều 8/6, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Trồng trọt.

 • Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV: Bảo đảm tính đồng bộ trong thực hiện quy hoạch

  Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV: Bảo đảm tính đồng bộ trong thực hiện quy hoạch

  Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5, chiều 23/5, các đại biểu làm việc tại tổ, cho ý kiến về dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về quy hoạch tại Luật Hóa chất, Luật Điện lực, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá, Luật An toàn thực phẩm, Luật Dược, Luật Công chứng, Luật Trẻ em, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị và dự án Luật Trồng trọt.

 • Trình Quốc hội xem xét, phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2016

  Trình Quốc hội xem xét, phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2016

  Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 21/5, Quốc hội đã nghe các thành viên Chính phủ trình bày Báo cáo Quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2016; Báo cáo Kiểm toán quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2016; Tờ trình dự án Luật Trồng trọt; Tờ trình dự án Luật Đặc xá (sửa đổi).

 • Cần thiết ban hành Luật trồng trọt

  Cần thiết ban hành Luật trồng trọt

  Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 23, chiều 13/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Trồng trọt.