Tags:

Chi khám chữa bệnh

 • Dự toán hơn 100.000 tỷ đồng chi khám, chữa bệnh theo bảo hiểm y tế năm 2021

  Dự toán hơn 100.000 tỷ đồng chi khám, chữa bệnh theo bảo hiểm y tế năm 2021

  Thủ tướng Chính phủ mới ban hành Quyết định số 501/QĐ-TTg về việc giao dự toán chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2021.

 • Chi bảo hiểm y tế tại nhiều tỉnh bị tăng so với dự toán

  Chi bảo hiểm y tế tại nhiều tỉnh bị tăng so với dự toán

  Qua phân tích dữ liệu khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) trên Hệ thống thông tin giám định BHYT (tính đến hết tháng 7/2019) và báo cáo của BHXH một số tỉnh, thành phố, nhiều địa phương có số chi khám chữa bệnh BHYT tăng cao so với dự toán, trong đó một số nhóm chi phí khám chữa bệnh bình quân/lượt tăng mạnh so với năm 2018 như xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, tiền ngày giường…

 • Quỹ bảo hiểm y tế có thể bội chi 10.000 tỷ đồng năm nay

  Quỹ bảo hiểm y tế có thể bội chi 10.000 tỷ đồng năm nay

  Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, thống kê tới tháng 8/2017, số chi khám chữa bệnh theo bảo hiểm y tế (BHYT)là trên 50.000 tỷ đồng, chiếm 70% quỹ sử dụng trong cả năm. Dự kiến năm nay, quỹ sẽ bội chi khoảng 10.000 tỷ đồng.

 • Giao dự toán chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2017

  Giao dự toán chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2017

  Vừa qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam nhận được Công văn 4069/BYT - BH của Bộ Y tế cho rằng việc BHXH Việt Nam chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố phối hợp với Sở Y tế giao dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) cho các cơ sở khám chữa bệnh năm 2017 là không đúng thẩm quyền, không đúng quy định của Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn. Bộ Y tế đề nghị không thực hiện việc giao dự toán khám chữa bệnh BHYT cho các cơ sở khám chữa bệnh.

 • Việc giao dự toán chi khám chữa bệnh BHYT 2017 là đúng thẩm quyền

  Việc giao dự toán chi khám chữa bệnh BHYT 2017 là đúng thẩm quyền

  Ngày 24/8, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam có Công văn số 3742/BHXH-KHĐT gửi Bộ Y tế phản hồi về việc tổ chức thực hiện dự toán chi khám chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2017.

 • Điều chỉnh dự toán tăng chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

  Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định điều chỉnh dự toán thu, chi năm 2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam với việc tăng chi từ quỹ chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế lên thành 23.838 tỷ đồng, tăng 1.446 tỷ đồng so với dự toán giao đầu năm.