Tags:

Chương trình ngày ăn với gia đình bạn

  • Chương trình “Ngày ăn với gia đình bạn” hỗ trợ việc kết nối chặt chẽ hơn trong gia đình giữa đại dịch COVID-19

    Chương trình “Ngày ăn với gia đình bạn” hỗ trợ việc kết nối chặt chẽ hơn trong gia đình giữa đại dịch COVID-19

    SINGAPORE – Media OutReach – Mối quan hệ gia đình bền chặt ngày càng trở nên phù hợp hơn giữa những thách thức mà đại dịch COVID-19 mang lại. Để tôn vinh tầm quan trọng của việc dành thời gian chất lượng cho gia đình trong bữa ăn và xây dựng mối quan hệ gia đình bền chặt hơn, Chương trình “Ngày ăn cùng gia đình bạn” (Eat With Your Family Day – EWYFD) đang khuyến khích nhiều công ty cho phép nhân viên của họ nghỉ làm sớm ít nhất 4 lần một năm để họ có thể về nhà sớm tận hưởng bữa cơm tối chung cùng với gia đình.