Tags:

Chương trình năm năng lượng

  • Guinea Xích đạo tổ chức Chương trình Năm Đầu tư 2020

    Guinea Xích đạo tổ chức Chương trình Năm Đầu tư 2020

    MALABO, GUINEA XÍCH ĐẠO – EQS Newswire – Ngày 3 tháng 10 năm 2019 – Trước sự thành công của Chương trình Năm Năng lượng 2019 (Year of Energy 2019), sáng kiến của Cộng hòa Guinea Xích đạo, với việc tổ chức thành công những hội nghị đầu tư cấp cao và các roadshow tại Malabo và nhiều nước khác trong năm nay, quốc gia này sẽ tiếp tục quảng bá, tiếp cận các nhà đầu tư trên toàn thế giới trong Chương trình Năm Đầu tư 2020 (Year of Investment 2020).