Tags:

Chăm sóc bệnh nhi

  • Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng học theo Bác bằng thực hành y đức, chăm sóc bệnh nhi tốt

    Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng học theo Bác bằng thực hành y đức, chăm sóc bệnh nhi tốt

    Là bệnh viện chuyên khoa điều trị cho trẻ em của thành phố Hải Phòng và miền duyên hải Bắc Bộ, trong 5 năm qua, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng đã triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu, thay đổi phương thức vận hành bệnh viện để điều trị và phục vụ bệnh nhi tốt nhất. Đây cũng là cách để cụ thể hóa việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

  • Người “mẹ” của bệnh nhi

    Người “mẹ” của bệnh nhi

    Trong suốt 20 năm làm công tác chăm sóc bệnh nhi, chị luôn tận tâm với công việc và không ngừng học hỏi mong tìm ra những biện pháp chăm sóc bệnh nhi một cách tốt nhất.