Tags:

Chính phủ số khác gì với chính phủ điện tử

  • Chính phủ số và Chính phủ điện tử khác nhau ở điểm nào?

    Chính phủ số và Chính phủ điện tử khác nhau ở điểm nào?

    Mới đây, tại buổi chất vấn của Quốc hội, đã có đại biểu đặt câu hỏi về Chính phủ số khác gì với Chính phủ điện tử? Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) có định hướng như thế nào để phát triển Chính phủ số ở Việt Nam? Đây cũng là câu hỏi nhiều bạn đọc quan tâm, khi gần đây truyền thông nhắc đến nhiều 2 thuật ngữ này.