Tags:

Công ty tnhh kỹ thuật der jinh

  • Xử phạt công ty Der Jinh xả nước thải ra môi trường

    UBND tỉnh Tây Ninh đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính 114 triệu 250 ngàn đồng đối với công ty TNHH kỹ thuật Der Jinh do có hành vi xả nước thải nguy hại vượt tiêu chuẩn ra môi trường, không có giấy phép theo quy định.