Tags:

Cách dạy đánh vần

  • Đánh vần theo sách Tiếng Việt công nghệ giáo dục

    Đánh vần theo sách Tiếng Việt công nghệ giáo dục

    Cách dạy này đang tạo nên những ý kiến trái chiều trong dư luận nhiều ngày qua. Tuy nhiên ít người biết được rằng, cách dạy đánh vần này đã tồn tại hàng chục năm và được ứng dụng ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước.