Tags:

Ba cùng với đồng bào

  • ‘Ba cùng’ với đồng bào biên giới Tây Nguyên

    ‘Ba cùng’ với đồng bào biên giới Tây Nguyên

    Trên dọc tuyến biên giới, đi đến đâu chúng tôi cũng cảm nhận dấu ấn của người lính biên phòng đã in đậm và lan tỏa trên khắp các thôn làng biên giới, trở thành nét đẹp không bao giờ phai mờ.