Tags:

Bố cáo thay đổi địa điểm

  • Bố cáo thay đổi địa điểm Ngân hàng TNHH Một thành viên Woori Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội

    Bố cáo thay đổi địa điểm Ngân hàng TNHH Một thành viên Woori Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội

    Căn cứ giấy phép số 71/GP- NHNN về việc thành lập và hoạt động ngân hàng 100% vốn nước ngoài của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 31/10/2016; Căn cứ Công văn số 9620/NHNN – TTGSNH về việc chấp thuận thành lập Chi nhánh trong nước của Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam của Thanh tra giám sát Ngân hàng – Ngân hàng Nhà nước ngày 19/12/2016; Căn cứ Công văn số 929/Cục I.5 về việc chấp thuận thay đổi địa điểm Chi nhánh Hà Nội của Woori Bank Việt Nam của Cục thanh tra, giám sát Ngân hàng thành phố Hà Nội – Ngân hàng Nhà nước ngày 09/05/2019.