Tags:

Auv

  • Tặng 41 suất học bổng du học Mỹ cho học sinh THPT thành phố Cần Thơ

    Tặng 41 suất học bổng du học Mỹ cho học sinh THPT thành phố Cần Thơ

    Ngày 5/1, lãnh đạo thành phố Cần Thơ tiếp đã làm việc với đại diện Trường Đại học Mỹ - AUV khu vực miền Bắc Việt Nam. Tại cuộc làm việc, Trường Đại học Mỹ dành tặng 41 suất học bổng du học Mỹ cho học sinh Trung học Phổ thông thành phố Cần Thơ.

  • Ba ưu tiên chính trong giai đoạn mới tìm kiếm MH370

    Ba ưu tiên chính trong giai đoạn mới tìm kiếm MH370

    Ba ưu tiên chính bao gồm tái phân tích dữ liệu để xác định khu vực tìm kiếm chính xác hơn, khảo sát độ sâu của đáy biển và xác định và triển khai các phương tiện lai dắt và tự hành dưới nước (AUV) phù hợp với địa hình tìm kiếm trong giai đoạn mới.