Tags:

Alphanam group

  • Tập đoàn Đất Xanh và Tập đoàn Alphanam cùng hợp tác chiến lược

    Tập đoàn Đất Xanh và Tập đoàn Alphanam cùng hợp tác chiến lược

    Ngày 14/10, tại TP.HCM, Đất Xanh Group (DXG) và Alphanam Group - hai thương hiệu kinh tế tư nhân lớn đã và đang có những hoạt động đầu tư năng động trên nhiều lĩnh vực quan trọng đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với nhiều nội dung quan trọng, đánh dấu bước ngoặc mới trong sự phát triển của cả hai tập đoàn.