Tags:

sulwhasoorebloom

  • Sulwhasoo khởi động chiến dịch #SulwhasooRebloom

    Sulwhasoo khởi động chiến dịch #SulwhasooRebloom

    Đầu tháng 9, thương hiệu mỹ phẩm cao cấp Hàn Quốc Sulwhasoo mở đầu chiến dịch #SulwhasooRebloom, với việc công bố đại sứ thương hiệu toàn cầu mới - Nghệ sỹ Rosé - một thành viên của nhóm nhạc BLACKPINK.