Tags:

Đăng tải sai lệch thông tin

  •  Xử lý nghiêm việc đăng tải sai lệch thông tin trên mạng xã hội

    Xử lý nghiêm việc đăng tải sai lệch thông tin trên mạng xã hội

    Chiều 29/7, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hải Phòng Lương Hải Âu cho biết: Qua công tác theo dõi, rà soát hoạt động thông tin trên mạng xã hội đối với những nội dung, thông tin phản ánh liên quan tới thành phố, Sở đã phát hiện 1 cá nhân đăng tải thông tin, hình ảnh, bài viết trên mạng xã hội facebook với nội dung “Cty k có cơm ăn! Công nhân ngất hàng loạt!”.