Tags:

Đào tạo lại nhân lực

  • Đảm bảo an toàn trong hoạt động du lịch

    Đảm bảo an toàn trong hoạt động du lịch

    Sau Tết Nguyên đán thường là cao điểm của du lịch gắn liền với lễ hội đầu năm và văn hóa tâm linh. Tuy nhiên, thời điểm này, dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, gần như các hoạt động bị ngừng trệ. Đây cũng là lúc các đơn vị du lịch tái cơ cấu lại sản phẩm, thực hiện chuyển đổi số, đào tạo lại nhân lực.

  • Bài toán đang tìm lời giải

    Chất lượng nguồn nhân lực công nghệ cao của nước ta vẫn được đánh giá là thấp. Các doanh nghiệp qua thời chỉ lo đào tạo lại nhân lực cho mình để đạt đến việc chú trọng đầu tư cho nhân lực ngay từ ban đầu.