Tags:

Đào mai linh

  • Cô sinh viên đa tài của Học viện 'Công chúa'

    Cô sinh viên đa tài của Học viện 'Công chúa'

    Là một trong số 86 gương mặt tiêu biểu được thành phố Hà Nội tuyên dương Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố, cô sinh viên Đào Mai Linh của Học viện Phụ nữ Việt Nam được nhắc nhiều đến với thành tích là một nữ sinh viên sôi nổi, tự tin, năng động, sáng tạo.