Dòng sự kiện:

Việt Nam trúng cử Ủy viên không thường trực HĐBA LHQ