Dòng sự kiện:

Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp