Thi tốt nghiệp THPT năm 2024: Cả nước có hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi

Kết thúc thời gian đăng ký theo quy định, cả nước có hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên hệ thống Quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tăng khoảng 45.000 thí sinh so với năm 2023. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 diễn ra từ 26 - 28/6/2024 trên cả nước.(đọc thêm)