Tận dụng gầm cầu cạn trông giữ phương tiện, giải bài toán giao thông tĩnh cho Thủ đô

Có thể dụng các gầm cầu cạn làm nơi trông giữ phương tiện, nhằm giảm bớt áp lực cho giao thông tĩnh, song vấn đề đặt ra là phải đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) và an toàn giao thông (ATGT).(đọc thêm)