Tái thiết đô thị Hà Nội từ hoạt động sáng tạo, cần chất xúc tác mới - Bài 3: Lấy cộng đồng làm trung tâm

Một trong những mục tiêu của việc tái thiết đô thị từ hoạt động sáng tạo là lấy văn hóa và sáng tạo để phát triển đô thị một cách bền vững và nâng cao chất lượng sống của người dân. Nhìn lại những dự án tái thiết đô thị của Hà Nội thời gian qua, có thể thấy cộng đồng luôn là trung tâm hướng đến, lợi ích của cộng đồng luôn được đặt lên hàng đầu. Hơn cả, những người thực hiện chương trình, dự án còn huy động nội lực trong cộng đồng để cùng thực hiện, duy trì, quản lý các công trình tái thiết, nhằm tạo sự bền vững lâu dài.(đọc thêm)