Nguy cơ ChatGPT bị tin tặc lợi dụng

Tin tặc đang sử dụng ChatGPT - ứng dụng chatbot của Công ty OpenAl (Mỹ) - để tạo ra các email lừa đảo “thật” đến mức ngay cả những nhân viên được đào tạo bài bản về bảo mật của một công ty cũng bị “mắc bẫy”. Đây là cảnh báo mới được các chuyên gia an ninh mạng Australia đưa ra.(đọc thêm)