Ngang nhiên lấn chiếm, buôn bán ở nơi 'nguy hiểm chết người'

Tình trạng lấn chiếm, kinh doanh hàng quán trong hành lang an toàn trạm biến áp, trụ - bốt điện vẫn diễn ra phổ biến ở Hà Nội, dù đây là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm.(đọc thêm)