Lãng phí tài sản dôi dư sau sáp nhập

Sau 3 năm triển khai sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Quảng Ninh, nhiều trụ sở làm việc, trường học, trạm y tế và trụ sở một số đơn vị ngành dọc trên địa bàn huyện Hải Hà vẫn đang bị bỏ hoang, gây lãng phí nguồn lực đầu tư.(đọc thêm)