Hàng loạt dự án bất động sản nằm chờ điều chỉnh

Theo Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, hiện có khoảng 1.000 dự án bất động sản trên cả nước đang nằm chờ điều chỉnh, xem xét, phê duyệt.(đọc thêm)