Chưa nên vội áp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với dịch vụ Game trực tuyến

Việc áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ngành Game trong nước có thể gây ra những vấn đề tiêu cực và không nên được áp dụng một cách vội vàng. Đây là ý kiến của các đại biểu được đưa ra tại Hội thảo ‘Đóng góp ý kiến về đề nghị xây dựng dự án luật thế tiêu thụ đặc biệt đối với doanh nghiệp dịch vụ trò chơi điện tử trực tuyến’ được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức ngày 30/3 tại Hà Nội.(đọc thêm)