Chờ những nút thắt trong y tế được tháo gỡ

Hai văn bản vừa được Chính phủ ban hành đã cơ bản giải quyết được 90% vấn đề mua sắm trang thiết bị y tế, đấu thầu cho ngành y tế. Từ đó, tình trạng thiếu thuốc phần nào được tháo gỡ. Thế nhưng thực tế tại nhiều cơ sở y tế, vật tư, hóa chất vẫn "dậm chân tại chỗ" do chờ đợi hướng dẫn. (đọc thêm)