Bitcoin tăng nhẹ, giao dịch ở vùng giá 64.400 USD

Theo dữ liệu của Investing.com, cập nhật thời điểm 9 giờ ngày 23/6/2024 (giờ Việt Nam), giá Bitcoin ở mức 64.474,0 USD/BTC, tăng khoảng 0,48% so cùng thời điểm 24 giờ qua; biên độ từ 64.261,0 - 64.518,9 USD (giá thấp nhất - cao nhất).(đọc thêm)