18 nhà hàng Hà Nội vào danh sách Bib Gourmand

Michelin ngày 21/6/2024 đã hé lộ danh sách các cơ sở ăn uống của hạng mục Bib Gourmand tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, có 42 cơ sở ăn uống được lựa chọn, trong đó có 18 cơ sở ở Hà Nội và 24 cơ sở ở Thành phố Hồ Chí Minh. Con số này cho thấy sự tăng trưởng đáng kể so với 29 cơ sở trong lần đầu tiên công bố vào năm 2023. (đọc thêm)