Tags:

Vib ibusiness

  • Rảnh tay kinh doanh cùng gói tài khoản VIB iBusiness

    Rảnh tay kinh doanh cùng gói tài khoản VIB iBusiness

    Người làm kinh doanh luôn bận rộn với hàng trăm công việc không tên, từ quản lý dòng tiền, cân đối chi phí, tìm kiếm nguồn hàng, quảng bá sản phẩm, mở rộng quy mô… khiến một ngày 24 giờ dường như là không đủ.