Tags:

Thomas countryman

  • TPP và Năng lượng có mối liên hệ gián tiếp

    TPP và Năng lượng có mối liên hệ gián tiếp

    Trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ Thomas Countryman (phụ trách vấn đề hợp tác hạt nhân dân sự và chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt) đã có trao đổi về hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ trong lĩnh vực hạt nhân dân sự cũng như kiểm soát thương mại trong tiến trình hướng đến thực thi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

  • Mỹ theo dõi chặt hợp tác xuất khẩu vũ khí Triều Tiên-Iran-Syria

    Mỹ theo dõi chặt hợp tác xuất khẩu vũ khí Triều Tiên-Iran-Syria

    Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách an ninh quốc tế và không phổ biến vũ phí hạt nhân Thomas Countryman cho biết nước này hiện đang theo dõi chặt chẽ quan hệ hợp tác xuất khẩu vũ khí giữa Triều Tiên, Iran và Syria.