Tags:

Tổng thống nixon

  • Nhà báo Mỹ từng là mục tiêu ám sát của chính quyền Tổng thống Nixon

    Nhà báo Mỹ từng là mục tiêu ám sát của chính quyền Tổng thống Nixon

    Không phải chỉ mỗi Tổng thống Mỹ Donald Trump mới có quan hệ không tốt đẹp với báo chí. Năm 1972, trong thời gian Richard Nixon làm tổng thống, mối quan hệ của ông với báo chí nói chung và nhà báo Jack Anderson nói riêng nghiêm trọng tới mức từng có một âm mưu ám sát.

  • Cố Tổng thống Nixon dự báo ông Trump chiến thắng

    Cố Tổng thống Nixon dự báo ông Trump chiến thắng

    Chiến thắng của Tổng thống đắc cử Trump đã làm giới chuyên gia, thăm dò dư luận và chính những người dân Mỹ ngạc nhiên, nhưng ít nhất gần 30 năm trước, cựu Tổng thống Mỹ Richard Nixon đã có dự cảm đúng về tương lai chính trị xán lạn của ông Trump.