Tags:

Startup xanh

  • Startup Việt cùng chung mục tiêu phát thải bằng “0” (Net-Zero) năm 2050

    Startup Việt cùng chung mục tiêu phát thải bằng “0” (Net-Zero) năm 2050

    Nhằm hướng tới mục tiêu phát thải bằng “0” của Việt Nam vào năm 2050, các startup “xanh” đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển bền vững cho tương lai. Không chỉ mang lại lợi ích cho môi trường, các dự án khởi nghiệp còn tạo ra cơ hội kinh doanh hướng tới nền kinh tế bền vững.