Tags:

Neoantigen

  • Vaccine mRNA sẽ trị bệnh ung thư, HIV/AIDS như thế nào

    Vaccine mRNA sẽ trị bệnh ung thư, HIV/AIDS như thế nào

    Vaccine mRNA hoặc DNA làm cho cơ thể có thể nhận ra tốt hơn các chất neoantigen mà tế bào ung thư đã tạo ra. Nếu hệ miễn dịch có thể nhận ra và nhìn thấy những chất đó tốt hơn, nó sẽ tấn công các tế bào ung thư và loại bỏ chúng khỏi cơ thể.